FORGOT YOUR DETAILS?

Český Těšín Cup 3

Dne 5. 12. 2014 Česká debatní společnost, z. s. ve spolupráci s Polským gymnáziem im. Juliusza Słowackiego, uspořádala tradiční debatní turnaj Český Těšín Cup, tentokráte vánočně laděný. Turnaje se na akademické půdě gymnázia zúčastnily celkem 4 družstva a to z pořádající školy, Gymnázia Český Těšín, příspěvkové organizace a Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Soutěž probíhala v anglickém jazyce, kdy proti sobě nastoupila tříčlenná družstva, z nichž jedno téma obhajovalo a druhé mu oponovalo – vyvracelo argumentaci prvního týmu. Byla to debata formátu Karl Popper, navazující na filozofii tohoto myslitele a připravující žáky na vysokoškolské prostředí. Témata, neboli debatní teze, byly následující:

Tato vláda věří že rozdělení Československa na dva státy bylo velkou chybou.
Tato vláda věří, že bychom se měli starat jen o své záležitosti a ne o záležitosti druhých lidí.

O výsledcích rozhodovali na základě pravidel rozhodčí České debatní společnosti, z. s.. Akce se v Těšíně odehrála již potřetí a je mezi účastníky velmi oblíbená. Přispívá k vzájemné toleranci a porozumění národů, které na trojmezí žijí. Jsme velmi rádi, že se odehrál další ročník této akce. Vidíme na studentech, že se rádi setkávají s mládeží z jiných škol, že je baví debatovat na kontroverzní témata. Debatování a rétoriku považujeme za chybějící prvek ve výuce českých škol. Každá škola by do vzdělávacích programů jednotlivých předmětů měla zavádět takovéto prvky, jelikož dnešní mládež nedokáže pracovat s daty a má problémy s veřejným vystupováním. To je také jeden z důvodů, proč se snažíme zakládat debatní kluby po celé ČR a pořádat takovéto akce. Po finálové debatě vítěznou trofej tohoto ročníku získal tým z Gymnázia Český Těšín, příspěvkové organizace.

Jakub Kadlec

Fotografie z akce

O pořadatelském gymnáziu:
Web: http://www.gympol.cz/
FB: https://www.facebook.com/gimpoljez

TOP