FORGOT YOUR DETAILS?

Debatní formáty – World Schools Debating Championships

UŽIVATELEM / 14.1.2015 / PUBLIKOVÁNO V Metodika, Networking škol, Rétorické soutěže, , ŠVP, WS
LOGO ČDS

World Schools Debating Championships je původem australská mezinárodní středoškolská debatní soutěž, výroční turnaj a zároveň také organizace stejného jména, která byla založena v roce 1988. Jedná se o nejčastěji debatovaný středoškolský formát v anglofonních státech a na otevřených mezinárodních turnajích (zpravidla v angličtině), jakým je v ČR například Heart of Europe, pořádaný Českou debatní společností. Mezi další významnější turnaje pořádané různě po světě, debatované v tomto formátu, patří například německý EurOpen, rumunský ARGO Open, turecký ESDC, slovenský BSDC nebo singapurský Prometheus Cup. Některé z těchto turnajů omezují počet týmů na stát, jiné jsou naprosto otevřené i začátečníkům. Protože takovéto detaily se v čase mohou měnit, pokud si chcete jet zadebatovat do nějaké cizí země, vygooglete si nejaktuálnější informace o tamějších mezinárodních debatních turnajích.

Tento formát je určený pro dva tříčlenné týmy, přičemž každý řečník má jednu 8 minutovou řeč. Na konci mají oba týmy ještě jednu speciální uzavírací řeč, která trvá jenom čtyři minuty a ve které se opakuje jeden z řečníků, kteří již předtím měli jednu svou řeč. Namísto křížových otázek mezi řečmi mají v tomto formátu všichni řečníci možnost nabízet tzv. „points of information“ neboli připomínky během řečí svých protivníků (vyjma uzavíracích řečí), po odeznění první minuty jejich řeči a před začátkem poslední minuty jejich řeči. Jedna připomínka by přitom měla trvat maximálně asi tak 15 vteřin, každý by měl nějakou nabídnout v průběhu debaty a přijmout v průběhu své řeči, ale nemělo by této možnosti být využíváno jako nátlakové metody. Tým pro se nazývá vláda a tým proti se nazývá opozice (inspiraci je možno hledat v modelu britského parlamentu). Tento formát je zaměřený nejvíce na hodnotové spory a mezinárodní problémy.

DOPORUČENÍ: Vhodný formát pokud preferujte velké mezinárodní turnaje.

Tento článek je výňatkem ze zatím nepublikované metodologické příručky s názvem Škola debatou, jejímž autorem je Mgr. Martin Režný.

TOP