FORGOT YOUR DETAILS?

Debatní formáty – Lincoln-Douglas

UŽIVATELEM / 21.1.2015 / PUBLIKOVÁNO V LD, Metodika, Novinky, Rétorické soutěže, , Vzdělávání
LOGO ČDS

Spojené Státy mají svoji vlastní svéráznou debatní kulturu, která je v mnoha ohledech poměrně izolovaná od zbytku debatujícího světa. Lincoln-Douglas je formát inspirovaný skutečnými politickými střetnutími mezi Abrahamem Lincolnem a senátorem Douglasem z roku 1858, který je debatován pod záštitou National Forensics League, založené roku 1925. Nedávno byla tato organizace přejmenována na National Speech and Debate Association – forensics je odkaz na to, jak Aristoteles nazýval debatování, nicméně tento pojem ve zbytku světa není s debatními soutěžemi spojován. Pokud si chcete zadebatovat v tomto formátu, musíte se smířit s tím, že kromě USA nikde nenarazíte na žádnou systematicky organizovanou oficiální soutěž. LD však má své výhody, hlavně pokud týmová práce není tím, na co chcete primárně zaměřit debatní rozvoj sebe a nebo svých žáků.

LD je formát jedinečný tím, že se jedná o duel jeden na jednoho. Oba mluvčí mají k dispozici v konečném součtu stejné množství času, avšak první mluvčí (obhajující tezi) má svůj čas rozdělený do tří řečí, kdežto druhý mluvčí (vyvracející tezi) do dvou. Stejně jako v KPDP, křížové otázky probíhají mezi řečmi. Mezi zvláštnosti tohoto formátu patří i to, že řeči je možné si dopředu napsat a vytisknout a pak je číst. Výrazně kratší časy (většinou kolem 3-4 minut) v kombinaci se čtením vedou v tomto formátu k velmi rychlým řečem, do kterým je natěsnáno velké množství individuálních bodů (tomuto postupu se přezdívá „spreading“ – pokud se budete blíže zabývat i jinými americkými formáty, záhy zjistíte, že v nich vždy existuje hodně debatního žargonu). V duchu debat mezi Lincolnem a Douglasem (týkajících se především problému otroctví) je tento formát vždy v první řadě zaměřen na hodnotové spory a filozofické argumenty.

DOPORUČENÍ: Nadaní debatéři si rádi vyzkoušejí duel a čtená řeč učí psaní proslovů

Tento článek je výňatkem ze zatím nepublikované metodologické příručky s názvem Škola debatou, jejímž autorem je Mgr. Martin Režný.

TOP