FORGOT YOUR DETAILS?

@better

2013_05_12_loga_at_betterProjekt pojmenovaný »Thinking and speaking a better world«, zkráceně @better sdružuje celkem osm mládežnických debatních organizací z České Republiky, Chorvatska, Litvy, Rumunska, Slovenska a Slovinska za účelem prohlubování aktivního evropského občanství, zvýšení znalosti problematiky evropské politiky zaměřené na mládež a to pomocí vzájemného dialogu mládeže; vytvoření inovativních metodologických materiálů pro neformální vzdělávání o evropské problematice; diskuse o tématech evropského významu v bezpečném, multikulturním prostředí; přeložit principy argumentačně vyrovnaných dialogů zaměřených na aktuální problematiku a převést je do on-line podoby a posílit spolupráci mezi partnerskými organizacemi.

Hlavními tématy projektu jsou: společenské postavení mladých lidí a jejich budoucnost od mobility, vzdělávání, zaměstnanosti, prvního zaměstnání a prvního bydlení až po zveličování problému chudoby; začlenění do rozhodovacích procesů, tradiční způsoby a nové platformy pro aktivní účast v procesu a používání internetu jako nástroje pro uplatnění demokracie, ochranu životního prostředí a boj proti změně klimatu.

AKTIVITY PROJEKTU

Aktivity projektu jsou rozděleny na ty, které se odehrávají na národní úrovni (tréningy mládeže a pracovníků s mládeží, debatní turnaje až po jednání u kulatého stolu), mezinárodní (úvodní konference v Bratislavě, letní škola v Krajanské Goře, zimní fórum v Záhřebu a závěrečná konference v Praze) a na celosvětové úrovni (on-line platformy a online aktivity, dotazníkové šetření a tvorba multimediální tréningových a vzdělávacích materiálů).

Národní aktivity slouží hlavně pro upevňování získaných vědomostí a nových metod naučených skrze mezinárodní aktivity a k iniciování strukturované diskuze mezi širokou veřejností o tématech tohoto projektu. Zároveň také k otestování osnov, výcviku různých cílových skupin, k diskuzi o projektových tématech na národní úrovni v řadách mládeže, veřejnými činiteli a experty.

Mezinárodní akce jsou určeny všem partnerským organizacím. Jejich účelem je setkávání pracovníků s mládeží a mládeže, za účelem výměny informací o každodenní náplni práce organizace a vzájemná evaluace aktivit, stejně tak jako výměna vzdělávacích materiálů společná diskuse nad tématy projektu. Organizace společně také tvoří nové vzdělácvací osnovy a připravují nové vzdělávací materiály.

Celosvětové aktivity slouží k vývoji trans-národních platforem pro aktivní zapojení občanské společnost do evropského veřejného diskurzu, k provedení a analýze dotazníkového šetření, k přípravě multimediálního tréninkového materiálu pro pracovníky s mládeží a mladé leadery, a to v
angličtině, která poslouží jako základ pro manuály v národních jazycích zůčastněných partnerů.

PLÁNOVANÉ VÝSTUPY PROJEKTU

  • tréninkové kurzy pro mládež s cílem posílit kritické myšlení, advokační dovednosti a online aktivity a aplikace
  • multimediální online manuály pro trénink mládeže v kritickém myšlení, advokačních dovednostech a pro práci s internetem jako nástrojem k aktivnímu občanství, dostupné v angličtině, češtině, litevštině, rumunštině, slovenštině, chorvatštině a slovinštině,
   včetně tištěných materiálů i videí, volně dostupné na stránkách partnerů
  • pět trenéru za každý stát/celkem 25/ bude plně vyškolenýcg pro vedení výcviku trenérů v jejich mateřských jazycích a angličtině
  • dotazníkové šetření a jeho analýza o online aktivismu a debatě jako metodologii aktivní participace ve všech partnerských státech
  • interaktivní online platformy pro online debatování a online participaci, které budou otestovány, používány a dostupné pro širší užití

Vedoucí organizace projektu:
ZIP, Za in proti, zavod za kulturo dialoga
, Slovinsko
www.zainproti.com, https://www.facebook.com/zainproti

Partneři:
Asociace debatnich klubu, o.s., Česká republika
www.debatovani.cz, www.facebook.com/debatovani.cz
Asociatia Romana pentru Gandire si Oratorie, Rumunsko
http://www.argodebate.ro, https://www.facebook.com/ARGODebateClub
Česká debatní společnost, o. s., Česká republika
www.c-d-s.cz, http://www.facebook.com/CzechDebateSociety
Educational Debate Center, Litva
http://www.debate.lt/index.php/en_US/about,
Hrvatsko debatno društvo, Chrovatsko
www.hdd.hr, https://www.facebook.com/pages/Hrvatsko-debatno-drustvo/296152257073647
Slovenská debatná asociácia, Slovensko
www.sda.sk, www.facebook.com/slovenska.debatna.asociacia;
Udruga Jablani, Chorvatsko
http://jablani.hr/, https://www.facebook.com/PoplarTreesJablani

»Za podpory programu Youth in Action Evropské unie.«

TOP