FORGOT YOUR DETAILS?

Český Těšín Cup

Cesky Tesin Cup (CTC) je nový debatní turnaj, který vznikl v roce 2012 díky soutěživosti gymnázií v Českém Těšíně. Na tomto turnaji se debatuje výhradně v anglickém jazyce, jelikož vyučovací jazyky zúčastněných škol jsou odlišné. První ročník ČTC proběhnul za účasti Gymnázia Český Těšín a Gymnázia s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně. Jedním z důsledků turnaje je tedy i využití prostoru pro diskuzi mezi českými a polsky mluvícími studenty.

Tento open turnaj je inspirován koncepcí soutěže Olomouc Open Cup (OOC), kde se zástupci výše zmíněných škol setkali, a kde vznikla iniciativa uspořádat turnaj i ve svém regionu. Vizí pro příští ročníky je možná spolupráce nejen s polskou menšinou a romskou menšinou v regionu, ale také s polskými a slovenskými debatními kluby. Debatovaným formátem je stejně jako v případě OOC debatní forma Karel Popper, kterou využívá mimo jiné v České republice i Asociace debatních klubů, z.s. v soutěžích Debatní liga, Debate League, Debatní pohár a Debate Cup.

Cíle soutěže Cesky Tesin Cup

  • napomáhat aktivnímu sebevzdělávání v oblastech rozvoje klíčových kompetencí, zejména jazykových,
  • podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, zejména pak mravních, sociálních a intelektuálních schopností,
  • osvětovým působením prohlubovat znalosti,
  • rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy,
  • nabídkou aktivního využití volného času pomáhat v boji proti sociálně patogenním jevům působícím na děti a mládež,
  • šířit debatování jako vzdělávací metodu a volnočasovou aktivitu v regionu Český Těšín
  • podporovat rozvoj interkulturních aktivit,
  • podporovat integraci menšin žijících v regionu,
  • navázat přeshraniční spolupráci
  • propagovat Moravskoslezský kraj a město Český Těšín v ostatních krajích České republiky.

Zúčastněte se soutěže Cesky Tesin Cup
V případě zájmu, kontaktujete prosím koordinátora soutěže Ceský Tesin Cup
Jakub Kadlec

00420 601 353 165

TOP