FORGOT YOUR DETAILS?

Členové

Česká debatní společnost, z. s. je organizací sdružující převážně děti a mládež z České republiky. Členem zapsaného spolku se však může stát jakákoli fyzická osoba, která vysloví písemný souhlas s cíli a stanovami organizace (obzvláště s články 3,4 a 5) a vyplní přihlášku na aktuální rok. U členů mladších 18 let je nutný souhlas zákonných zástupců.

Členové České debatní společnosti, o. s. v akademickém roce 2012/2013

# Jméno Příjmení
1 Jiří Bradáč
2 Lukáš Burget
3 Jakub Kadlec
4 Klára Ligurská
5 Lukáš Macháček
6 Václav Orava
7 Martin Režný
8 Hana Siwková
9 Jakub Sladký
TOP