FORGOT YOUR DETAILS?

Co nabízíme

Česká debatní společnost, z. s. ví že existuje spousta vzdělávacích organizací, které si zaslouží podporu, přesto se však snažíme nabídnout našim sponzorům protihodnotu za jejich vstřícnost a to v rámci našich možností, nikdy neslibujeme více, než co můžeme splnit. Ceníme si každé podpory a to jak finanční, v jakékoli výši, materiální tak podpory formou služeb. V našem vztahu k sponzorům klademe důraz na transparentnost podpory a to z obou stran.

Proč podporovat naše aktivity
Akademická debata je unikátním nástrojem a formou pro rozvoj schopností a zkušeností, které jsou žádané na dnešním trhu práce. Současný vzdělávací systém však v České republice neklade na tyto kompetence dostatečný důraz. Česká debatní společnost, z. s. je neziskovou organizací a většina příjmu je tvořena z příjmů od mládežnické členské základny. Finanční zátěž tak leží na rodičích a ČDS je odkázána na finanční podporu sponzorů. Dárcům, kteří jsou ochotni podpořit jakékoli naše aktivity, jednotlivce či věnovat finanční či materiální dar k zabezpečení běžného chodu organizace, nabízíme na oplátku jako projev naší úcty mnohé služby. Dar si navíc můžete odečíst z daní. Potvrzení o daru Vám samozřejmě rádi na vyžádání vystavíme jak za jednotlivé dary, tak na souhrnnou částku na konci roku. Fyzické osoby si od základu daně mohou podle § 15 odst. 8 zákona odečíst hodnotu darů, pokud jejich součet ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně, resp. činí-li alespoň 1 000 Kč. Celkově lze odečíst až 10 % ze základu daně. Jste-li zaměstnanec, předejte potvrzení do své mzdové účtárny, nejlépe souhrnně za celý předešlý kalendářní rok, nejpozději však do konce února následujícího roku. V březnové výplatě Vám pak bude přeplatek daně vyplacen jako součást ročního daňového zúčtování. Osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnanci, kteří si daňové přiznání zpracovávají sami, uplatní dar v daňovém formuláři a potvrzení o daru k němu připojí jako přílohu. Daňové zvýhodnění dárců upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

Mezi výhody sponzorů ČDS patří

Propagace
Našim sponzorům a partnerům nabízíme propagační služby v rámci našich webových stránek sociálních sítí, ale i jednotlivých událostí. Forma propagace závisí na vzájemné dohodě obou stran.

Výběr debatních témat
Našim sponzorům a partnerům nabízíme širokou cílovou skupinu, kterou mohou v rámci našich akcí využít k zjištění postojů k určité problematice.

Tréningy a semináře
Sponzorům nabízíme bezplatné tréningy z naší nabídky a to pod vedením našich lektorů s několikaletou praxí v oboru.

Nabídka práce s cílovou skupinou
Našim sponzorům a partnerům nabízíme cílovou skupinu, která se může účastnit přednášek a jiných akcí pořádaných sponzorem či partnerem. Dále je možno spolupracovat i s jednotlivci, členy a to formou stáží či plnění krátkodobých úkolů na klíč ve prospěch sponzora či partnera.

Účast na projektech
Naši sponzorům a partnerům nabízíme zprostředkování kontaktů pro jejich vlastní projekty, jak u nás tak v zahraničí a to díky širokému spektru organizací a jednotlivců, se kterými spolupracujeme.

Veřejné debaty
Pro partnery, jenž mají zájem, můžeme ve spolupráci s marketingovým či PR oddělením firmy nabídnout veřejné debaty na konkrétní témata a napomáhat tak budovat image podniku. Zejména tam, kde chybí objektivní informovanost, či došlo k jejímu zkreslení. Veřejné debaty nabízíme i partnerům, kteří mají zájem na některý z palčivých problémů dnešní doby.

Mám zájem o spolupráci

V případě zájmu o spolupráci, či jakýchkoli otázek ohledně spolupráce či podpory naší organizace kontaktujete osobu odpovědnou za styk s veřejností:

Jakub Kadlec

00420 601 353 165

Naše dárce pravidelně informujeme formou e-mailového měsíčníku, na našich sociálních sítích, na našem webu a každoročně ve výroční zprávě.

TOP