FORGOT YOUR DETAILS?

Heart of Europe

Heart of Europe je mezinárodním debatním turnajem pro středoškoláky v debatním formátu World Schools Debating Style. Tento turnaj byl založen v roce 2001 Johnem L. Wickhamem a studenty Gymnázia Olomouc-Hejčín. Původní myšlenkou bylo uspořádat akci pro středoškolské studenty evropských debatních programů Karla Poppera, které byly původně založeny a financovány nadací Open Society Institute New York. Po čase se ale z turnaje stala událost celosvětového měřítka, která se svými rozměry rovná i nejznámnější debatní události pro středoškoláky World Schools Debating Championships. Od roku 2001 prošel turnaj Heart of Europe dlouhým vývojem, mezi nejdůležitější milníky patří uzavření partnerství s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, díky kterému se v roce 2011 přesunul turnaj z prostor Gymnázia Olomouc-Hejčín an zmiňovanou fakultu. Od roku 2012 má veřejnost díky podpoře pana Zelenky, který investoval do materiálního vybavení, možnost sledovat celý turnaj on-line.

Za celou historii turnaje se účastnily tyto země:

Anglie, Bělorusko, Bermudy, Černá Hora, Česká Republika, Čile, Čínská lidová republika, Estonsko, Hongkong, Izrael, Japonsko, Jižní Afrika, Jižní Korea, Kanada, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Německo, Nigérie, Palestina, Rumunsko, Rusko, Singapur, Skotsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Srbsko, Švédsko a Turecko.
repre

Cíle pořádání Heart of Europe jsou:

 • Podpora svobody slova,
 • rozvoj schopnostíoblasti rétoriky a veřejného vystupování,
 • rozvoj mezinárodní spolupráce mládeže,
 • šíření akademické debaty jakož to výukové metody,
 • podpora vzájemného kulturního a sociálního porozumění a tolerance,
 • propagace České republiky a Olomouckého kraje v zahraničí,
 • napomáhat vzdělávání v České republice.

Turnaj zároveň zcela naplňuje cíle rámcových vzdělávacích programů středních škol, jakož to:

 • rozvíjí vědecké dovednosti, schopnosti, postoje, hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince
 • upevňuje hodnotovou orientaci
 • má předpoklady pro osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání
 • připravuje pro výkon povolání nebo pracovní činnost.

Více informací o turnaji naleznete na samostaném webu www.heart-of-europe.org.

Zúčastněte se Heart of Europe
V případě otázek či zájmu o účast kontaktujete prosím hlavního organizátora soutěže
Jakub Kadlec

00420 601 353 165

TOP