FORGOT YOUR DETAILS?

Historie ČDS

Česká debatní společnost, z. s. se opírá o dlouhou tradici akademického debatování v České republice, která se začala psát v roce 1994, kdy na Gymnázium Olomouc-Hejčín byla doručena pozvánka na Worlds Schools Debating Championship. Byl sestaven tým, který se zúčastnil mistrovství v Cardifu. Po návratu se trenér Mgr. René Brinda rozhodl založit na gymnáziu stálý klub. A takto se začíná psát historie naší organizace. Mezi lety 1995 – 1997 se vystřídá několik trenérů klubu z řad studentů.

Historie České debatní společnosti, z. s.
2014

Spolek

1. 1. 2014 se stává dle nového občanského zákoníku Česká debatní společnost, o. s. zapsaným spolkem.

2013

Nové projekty

V tomto roce si organizace klade za cíl rozvoj vlastního know how a přichází se Středoškolskou debatní soutěží a s online projekty debate.fm a debattic.eu, které jsou stále ve vývoji. V tomto roce je také zprovozněna online aplikace pro zaznamenávání výsledků debat a evidování členské základny CDS Debate Tracker. V rámci své činnosti ČDS otevírá v komunitním centru odbornou knihovnu pro veřejnost. V měsíci únoru ČDS navazuje nové mezinárodní partnerství a podává mnohé žádosti o finanční dotace na nové plánované projekty. V tomto roce ČDS získává i svého nového strategického partnera Deleo.

2012

Heart of Europe se stává prestižnějším

V tomto roce se Heart of Europe vrací zpět pod hlavičku naší organizace. V této době patří HoE k nejprestižnějším mezinárodním debatním akcím pro středoškoláky a je po World Schools Debating Championship druhou největší akcí tohoto druhu na světě. V tomto roce jsou krom UPOL dalšími strategickými partnery například Odbor pro evropské záležitosti Ministerstva zahraničí České republiky nebo projekt Debating Europe. Na turnaji se podaří doposud v debatním světě nevídaný počin a to žívý přenos všech debat v rámci projektu Heart of Europe acessible to anyone. Rok 2012 je převratný i z jiných důvodů. Organizace žádá Ministerstvo vnitra České republiky o změnu názvu na Českou debatní asociaci, který je však zamítnut. Další volbou je tak Česká debatní společnost, o. s., která je již schválena. O změně názvu bylo rozhodnuto hlavně z důvodu, že se začala měnit povaha organizace. Z regionální organizace se stala celorepubliková organizace, která pořádá mnohé akce i v zahraničí ve spolupráci se zahraničními partnery. Organizace získává nový web www.c-d-s.cz. V tomto roce vznikají i další nové projekty, jako například projekt S angličtinou kamkoli, určený školám, nebo projekt The Czech Debate TV. Ten si klade za cíl dokumentovat aktivity naší organizace, ale i další události ve společenském životě, stejně jako je kanálem určeným pro tvorbu výukových a propagačních videí. Česká debatní společnost postupně upouští od spolupráce s Asociací debatních klubů, o.s. a věnuje je se rozvoji svých dalších vlastních aktivit. S rozvojem organizace je spojena i tvorba nové vlastní metodiky a navázání strategických partnerství se zahraničními subjekty. V tomto roce se nekonalo poprvé za celou dobu od roku 2006 OOC.

2011

Heart of Europe na UPOLu

V tomto roce je organizace spolupořadatelem Heart of Europe, které se přesouvá na akademickou půdu Přírodovědecké fakulty University Palackého v Olomouci. Tento rok je pro organizaci také významný tím, že bylo v Olomouci založeno komunitní centrum, které začalo sloužit pro schůzky mládeže, jako školící místnost, ale i jako sklad.

2010

heart-of-europe.org

V tomto roce projekt Heart of Europe získává svoji vlastní webovou stránku www.heart-of-europe.org a jeho pořádání je předáno Asociaci debatních klubů Olomouckého kraje. Členská základna nadále pokračuje v činnosti pro Asociaci debatních klubů, o.s. a zapojuje se do realizace nového projektu Debatování napříč osnovami.

2009

debatniklubolomouc.eu

V roce 2009 dochází k velkým změnám. Organizace mění své stanovy a již neslouží výhradně studentům gymnázia Olomouc-Hejčín ale věnuje se studentům a čiroké veřejnosti v Olomouckém kraji. Organizace má nový web na doméně www.debatniklubolomouc.eu a získáva v tomto roce i své nové logo se siluetou Olomouce. V tomto roce pokračuje nadále projekt OOC a to již 4. ročníkem. Heart of Europe v tomto roce získává dva významné partnery a to Moravskou Vodárenskou, a. s. a Olomoucký kraj. Mezi zajímavé akce, kterých se zůčastnili členové patří například mezinárodní debatní turnaj v ruském Komarově. Členská základna se nadále věnuje činnosti pro Asociaci debatních klubů, o.s.

2008

Nárůst členské základny

Po delší přestávce se koná další ročník Heart of Europe pod vedením Marka Štěpána. Organizace zaznamenává prudký nárust členské základny. V tomto roce získává organizace i svůj první web www.dko.estranky.cz. Dochází také k rozšíření činnosti, klub organizuje debatní den v rámci projektu Program eARTh na gymnáziu Šternberk. Klub také pomáhá Asociaci debatních klubů, o.s. s organizací prvního ročníku soutěže Debatiáda. Členská základna se podílí na činnosti Asociace debatních klubů, o.s. v roli rozhodčích a lektorů Romské debatní ligy.

2006

Heart of Europe IV.

Koná se 4. ročník Heart of Europe. Anton Kuzmin zakládá tradici lokálního bilingvního turnaje Olomouc Open Cup (OOC). První ročník OOC se odehrává ve spolupráci se Zastupitelstvem mládeže Olomouckého kraje pod záštitou kanceláře hejtmana.

2004

Registrace občanského sdružení

Naše organizace získala první statut právnické osoby. Dne 19. 3. 2004 bylo zaregistrováno občanské sdružení Debatní klub Olomouc. Zakládajícími členy byli: Richard Gracla, Jan Libíček a Matěj Pilát. Cílem sdružení bylo podporovat finančně studenty gymnázia Olomouc-Hejčín na debatních akcích a obstarávat finance a administrativu turnaje Heart of Europe, jehož třetí ročník se v tomto roce odehrál.

2003

Heart of Europe II.

Koná se druhý ročník Heart of Europe. Turnaj získává své tradiční logo, které je dílem Alexandra Kosovského a prakticky v nezměněné podobě je užíváno do dnešních dob.

2001

Heart of Europe

Založení tradice mezinárodního debatního turnaje Heart of Europe. Turnaj byl původně určen zemím, které se podíleli na debatním programu Open Society Institute (OSI) založeném v evropských zemích v roce 1995.

1997

Příchod rodilého mluvčího na Gymnázium Hejčín

V roce 1997 přichází na Gymnázium Olomouc-Hejčín rodilí mluvčí John L. Wickham, který v roce 2001 založí tradici mezinárodního debatního turnaje Heart of Europe. Wickham jako trenér působí na gymnáziu až do roku 2007, kdy John Wickham odchází zpět do rodné Velké Británie.

PRESENT
TOP