FORGOT YOUR DETAILS?

Jak nás podpořit

Finanční podpora
Podpořte činnost České debatní společnosti, z. s. přímo prostřednictvím darování Vámi určené finanční částky.

Podpora aktivit ČDS

Podpora může být určena na podporu libovolné aktivity ČDS:

Podpora individuální akce. Je možné podpořit jedno z kol regionálních turnajů nebo Finále Středoškolského debatního programu, nebo některý z lokálních turnajů. Sponzor může navrhnout debatní témata soutěží. Propagace sponzora je soustředěna na dobu trvání podpořené akce.

Podpora Středoškolského nebo Vysokoškolského debatního programu. Při celoroční podpoře jednoho z debatních programů je sponzor propagován na všech turnajích, školeních, doprovodných akcích a sociálních sítích programů. I zde má sponzor právo pro výběr debatních témat a ročník může nést podtitul společnosti.

Podpora reprezentace. ČDS vybírá a trénuje národní týmy České republiky na mnohé zahraniční akce. Členové jsou finančně odkázáni sami na sebe, což způsobuje, že místo toho, aby se plně soustředili na přípravu, musí věnovat neúměrně mnoho času vyhledání sponzorů. Kvůli nedostatku financí nemají i několik měsíců po výběru jisté, že si účast na prestižních zahraničních akcích budou moci dovolit.

Podpora školící a metodické a publikační činnosti ČDS. ČDS pořádá semináře a sestavuje metodické materiály pro několik cílových skupin: žáci základních škol, středoškolští a vysokoškolští studenti, pedagogové, rozhodčích a trenéři debatních klubů. ČDS by byla schopna organizovat semináře častěji i vydávat publikace, ale v tom nám brání to, že za semináře musíme vybírat vysoké účastnické poplatky, a že neprobíhají v takových atraktivních podmínkách jako semináře některých jiných nevládních organizací a orgánů státní správy čerpající dotace, stejně tak vydávání publikací, které je kryto z hospodářské činnosti ČDS. Podpořit semináře ČDS znamená podpořit rozvoj debatní metodiky a rétoriky, která tvoří základ debatního programu, ale i základní předpoklady pro uplatnění jedince na trhu práce.

Regionální podpora. Někteří sponzoři nepůsobí na celorepublikové úrovni, ale na nižší, regionální. Proto jim může více vyhovovat podpořit aktivity, které probíhají v jejich blízkosti. Regionální podpora se nemusí vztahovat pouze na regionální turnaje, může pokrývat i celorepublikové akce, pořádané v určité lokalitě. Příkladem takové podpory může být podpora společnosti Deleo, která podporuje regionální aktivity v Ústeckém kraji.

Spolupráce na projektu

ČDS díky dostatku zkušených lektorů a dobrému kontaktu na studenty středních a vysokých škol může svým partnerům doporučit a angažovat vhodné osoby při přípravě a realizaci vlastních projektů. Součástí projektové spolupráce s ČDS mohou být veřejné debaty, tréninky a semináře nebo příprava metodiky projektu. Příklady spolupráce ČDS s jinými organizacemi na jejich projektech jsou uvedeny v samostatné sekci.

In-kind podpora

Podpora činnosti ČDS nemusí mít jen finanční charakter. Některé organizace dokáží poskytnout produkty nebo služby, které jsou někdy cennější než finanční dar. Nefinanční podpora může mít podobu například cen pro vítěze nebo všech účastníků debatního turnaje nebo služeb potřebných pro chod kanceláře ČDS. Dobrým příkladem může být i zajištění pitného režimu na akcích nebo poskytnutí stravy jakož v minulosti učinila například společnost PENAM, a.s.

Institucionální podpora

Vše, co ČDS dokázala za poslední roky, dokázala bez jediného placeného zaměstnance. Debatní program a poskytované služby se svým rozsahem blíží maximu možností nevládní organizace bez stálých pracovníků. ČDS stále negeneruje dostatečné prostředky k tomu, aby mohla mít pracovníka na částečný, ne-li plný úvazek s platem, který by mu náležel. Pokud by se toto změnilo institucionální podporou, debatní program by se rychleji rozšiřovat, ČDS by mohla efektivněji oslovovat nové partnery a mohly by být realizovány nové, zajímavé a přínosné projekty, které zatím existují pouze jako plány v hlavách představitelů a vedení ČDS. Rozvoji ČDS v některých případech brání i nedostatek lidských zdrojů, proto uvítáme jakou koliv spolupráci organizací na našich projektech a dobrovolníky, kteří nám pomohou naše projekty a činnost realizovat.

Mám zájem o spolupráci

V případě zájmu o spolupráci, či jakýchkoli otázek ohledně spolupráce či podpory naší organizace kontaktujete osobu odpovědnou za styk s veřejností:

Jakub Kadlec

00420 601 353 165

TOP