Kluby ČDS

Debatní kluby jsou formovány převážně na školách, univerzitách, při mládežnických organizacích či komunitních centrech.

Funkce debatního klubu

V rámci klubu se sdružují osoby se zájmem o rozvoj svých komunikačních dovedností a utváří debatní týmy, které se společně se svými trenéry, pedagogy a dalšími členy klubu připravují na debatní turnaje a pořádají i jiné vzdělávací akce a soutěže pro další žáky, studenty a širokou veřejnost, kteří nejsou členy klubu. Do činnosti klubu se také zapojují rodiče, učitelé a další dobrovolníci kteří v klubech pomáhají studentům s rozvojem jejich dovedností a zároveň jim rozhodují debaty a poskytují jim zpětnou vazbu. Debatní kluby se snaží být co nejvíce inkluzivní skupinou, proto sdružují studenty různého věku a schopností a snaží se je motivovat ke společné práci.

2013_04_21_mapa_kluby

Naše kluby

Debatní kluby při středních školách

 • DK při Gymnáziu Jateční Ústí nad Labem
 • DK při Gymnáziu Jiřího z Poděbrad
 • DK při Gymnáziu Kojetín
 • DK při Gymnáziu Olomouc-Hejčín
 • DK při Gymnaziu s polským jazykem vyučovacím Český Těšín
 • DK při OA Český Těšín
 • DK při Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova

Debatní kluby při vysokých a vyšších odborných školách

 • VDK při CARITAS Olomouc
 • VDK při Masarykově Univerzitě Brno
 • VDK při PřF UPOL
 • VDK při Univerzitě Pardubice
 • VDK při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Další debatní kluby

 • DK absolventů našich programů