FORGOT YOUR DETAILS?

Metodické články

 • in Metodika, Novinky, RVP, , ŠVP, ,

  Alternativní řečnické formáty

  Pokud se vám tak docela nezamlouvá žádná z populárních možností, jak se zdokonalovat v řečnických schopnostech, a nepomohlo by vám ani zkusit některou z nich v online podobě, možná se vám bude líbit některá z variant, která je méně běžná, ale o to zajímavější. Pokud preferujete samostatnou řeč před výměnou názorů, v USA se můžete...
 • in LD, Metodika, Novinky, Rétorické soutěže, , Vzdělávání

  Debatní formáty – Lincoln-Douglas

  Spojené Státy mají svoji vlastní svéráznou debatní kulturu, která je v mnoha ohledech poměrně izolovaná od zbytku debatujícího světa. Lincoln-Douglas je formát inspirovaný skutečnými politickými střetnutími mezi Abrahamem Lincolnem a senátorem Douglasem z roku 1858, který je debatován pod záštitou National Forensics League, založené roku 1925. Nedá...
 • in BP, Metodika, Novinky, Rétorické soutěže, , Vzdělávání

  Debatní formáty – British Parliamentary

  Název v přímém překladu znamená britská parlamentní debata, a to je přesně zdroj inspirace pro tento formát. Stejně jako v případě formátu WSDC, jedná se o formát ve kterém probíhá velké množství mezinárodních turnajů na vysokoškolské úrovni. Pokud chcete najít nějaký zahraniční turnaj, který je otevřený a dá se ho zúčastnit, i pokud jste začáteční...
 • in Metodika, Networking škol, Rétorické soutěže, , ŠVP, WS

  Debatní formáty – World Schools Debating Championships

  World Schools Debating Championships je původem australská mezinárodní středoškolská debatní soutěž, výroční turnaj a zároveň také organizace stejného jména, která byla založena v roce 1988. Jedná se o nejčastěji debatovaný středoškolský formát v anglofonních státech a na otevřených mezinárodních turnajích (zpravidla v angličtině), jakým je v ČR na...
 • in KP, Metodika, Networking škol, RVP, Síťování škol, , ŠVP

  Debatní formáty – Karl Popper

  Nejběžnějším středoškolským debatním formátem ve středovýchodní Evropě je Karl Popper Debate Program, který byl rozšířen po pádu železné opony díky štědré finanční podpoře Sorosovy nadace Open Society Foundations, udělované začínajícím debatním společnostem v post-komunistických státech. V tomto formátu probíhají četné národní debatní soutěže v tét...
 • in Metodika, Novinky, Vzdělávání

  Historická tradice debatování

  Debatování se dá vystopovat celkem nesporně k antickému Řecku, kde je symbolizováno především dvěma postavami – sofistou Protagorem, který je pravděpodobně zodpovědný za koncept dvou stran stojících proti sobě použitý jako výuková metoda, a filozofem Aristotelem. Mezi sofisty a tehdejšími věhlasnými filozofy ovšem existoval ideologický spor, který ...
 • in Metodika

  Škola debatou – tréninkový debatní manuál

  Autor: Mgr. Martin Režný Vytvořeno Českou debatní společností, z. s. v rámci programu Thinking and Speaking a Better World v čele se Slovinskou organizací Za in Proti, spadajícího pod evropskou iniciativu Youth in Action. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah této publikace (manuálu) odpovídá výlučně autor. Publik...
 • in Metodika, Novinky, RVP, Síťování škol, , ŠVP, ,

  Škola debatou: Co je to debata

  Když řeknu slovo „debata“, co si představíte? Nejčastější odpověď, se kterou jsem se setkal, když jsem tuto otázku pokládal žákům z různých škol při jejich prvním setkání s debatováním, se většinou týkala politiků, kteří na sebe v televizi hulákají, ale přitom se neposlouchají, urážejí se navzájem, lžou a klamou, vyhýbají se zvídavým dotazům a jeno...
TOP