FORGOT YOUR DETAILS?

O debatování

Debatování je argumentační klání mezi dvěma proti sobě postavenými stranami v rámci jedné kontroverzní teze. Nejčastěji se jedná o propozici, která obhajuje tezi, a opozici, která napadá tezi nebo postup obhajoby propozice. Mechanismy, kterými se řídí rozhodování a samotný styl debatování, jsou různé u každého formátu.
Několik věcí je však stejných a podstatných pro debatování obecně.

Za prvé je to věcnost po obsahové stránce, jeden ze základních principů vedení sporu, jde o to vyvarovat se prázdných tvrzení bez obsahu, protože ty v debatě nemají co dělat a nijak debatérům nepomohou.

Za druhé je to struktura argumentace, to znamená, že každý argument by měl být nějak představen, vysvětlen, dokázán a na závěr by měla být ukázána jeho spojitost s tezí a vliv na ni. Tento mechanismus je velmi prospěšný i v běžném životě, například když se budete jako manažer snažit představit svůj projekt investorům, také nemůžete začít s tím, že potřebujete 20 zaměstnanců, protože nikdo nepochopí, na co je potřebujete a k čemu vám budou. I zde je nutná struktura.

Za třetí, logické a analytické myšlení. To je věc, která k debatě patří snad ze všeho nejvíce. Bez analýzy teze nikdy nemůže propozice tezi obhájit, protože nebude skutečně vědět, o čem teze je. To samé platí pro opozici, ta pokud nebude analyzovat to, co jí říká propozice, nemůže správně reagovat. Logika zde má své neodmyslitelné místo, protože pokud argumenty nemají logiku a tvrzení v rámci jednotlivých argumentů mezi sebou nemají logickou spojitost, je nemožné debatovat.

Za čtvrté, rétorické schopnosti. rétorika je nezbytnou součástí každého veřejného projevu. Při debatování se člověk naučí jak pracovat s hlasem, jak gestikulovat a jak být co nejpřesvědčivější během svého projevu.

Toto všechno jsou základní prvky debatování, které jsou potřeba při debatě v jakémkoli formátu a dokonce i při jakémkoli smysluplném sporu, který kdy vedeme. Navíc jednotlivé dílčí prvky, které debatování komplexně rozvíjí, jsou velmi dobře využitelné i v běžném životě.

TOP