FORGOT YOUR DETAILS?

Olomouc Open Cup

 

kuzmin_CDS_20132013_04_26_ooc_logo_nbg

První ročník této soutěže proběhl v roce 2006. Zakladatelem této soutěže je pan Anton Kuzmin. Na Olomouc Open Cup se dále podílí ředitelství Gymnázia v  Olomouci-Hejčíně, které každoročně poskytne prostory pro tuto akci. Finanční podporu v minulosti zajišťovala kancelář hejtmana Olomouckého kraje,  Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) a Rada rodičů při Gymnáziu v Olomouci-Hejčíně.

Jedná se o debatní turnaj určený pro všechny žáky základních a středních škol. Turnaj je dělen na dvě části a to českou a anglickou větev. V české větvi se  debatuje formou Karl Popper. V anglické větvi se debatovalo taktéž touto formou, ale přešlo se na formu World Style, která je v řadách debatérů více oblíbená.  Turnaj významně přispívá k rozvoji debatování v České republice a řadí se k největším turnajům, které nejsou organizovány Asociací debatních klubů České  republiky.

 

 

 

Cíle Olomouc Open Cup

  •  napomáhat aktivnímu sebevzdělávání v oblastech rozvoje klíčových kompetencí,
  •  podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, zejména pak mravních, sociálních a intelektuálních schopností,
  •  osvětovým působením prohlubovat znalosti,
  •  rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy,
  •  nabídkou aktivního využití volného času pomáhat v boji proti sociálně patogenním jevům působícím na děti a mládež,
  •  podporovat rozvoj interkulturních aktivit,
  •  propagovat Olomoucký kraj a statutární město Olomouc v ostatních krajích České republiky.

Další Olomouc Open Cup se uskuteční v termínu 24. – 26. října 2014.

 

Zúčastněte se Olomouc Open Cup
V případě otázek či zájmu o účast kontaktujete prosím koordinátora Olomouc Open Cup
Jakub Kadlec

00420 601 353 165

TOP