FORGOT YOUR DETAILS?

Partnerské organizace

Argentine Debating Association Argentine Debating Association
Argentine Debating Association.

http://www.argentinadebate.com/

PO_2013_04_18_adk_CDS Asociace debatních klubů, z.s.
Asociace debatních klubů, z.s. (ADK) je nevládní neziskovou organizací, spolkem debatérů (dětí a mládeže), jejich učitelů, trenérů a rozhodčích. Asociace debatních klubů, z.s. organizuje v České republice soutěže mezinárodního Debatního programu Karla Poppera v akademickém debatování. S Českou debatní společností, z. s. spolupracuje ADK na mezinárodním projektu Speaking a Better World.

http://debatovani.cz/web/

PO_2013_01_17_logo_AES_NOBG_CDS Association for Social Education
Association for Social Education (AES) je rumunská nezisková nevládní organizace, která se zrodila z touhy několika mladých diskutujících lidí přispět k rozvoji této činnosti v Rumunsku, stejně jako se zapojit do dalších projektů týkajících se občanské výchovy. S ohledem na to, že jejich cílem je vychovávat mladé studenty v autentickém demokratickém duchu, tak příští generace bude tolerantnější než současná. Česká debatní společnost, z. s. spolupracuje s AES na mezinárodních projektech ro středoškoláky Heart of Europe a Fiat.

http://aesploiesti.ro/

PO_2013_02_27_argo_CDS Asociatia Romana pentru Gandire si Oratorie
Asociatia Romana pentru Gandire si Oratorie (ARGO) je rumunská nestátní nezisková organizace založená v roce 2009. Organizace se zaměřuje na dvě cílové skupiny a to středoškolskou a vysokoškolskou mládež, které vzdělává formou akademického debatování. S Českou debatní společností, z. s. spolupracuje ARGO na mezinárodním projektu Speaking a Better World.

http://argodeb.wordpress.com/

PO_2013_03_18_DE_logo_nobg_CDS Debating Europe
Debating Europe je úspěšnou inovativní online platformou, která byla založena Friends of Europe a Europe’s World ve spolupráci s Evropským Parlamentem, Microsof Europe a Galup. v rámci této platformy jsou kladeny nápady a návrhy občanů na zásadní otázky určující naši budoucnost přímo politikům a vlivným myslitelům, aby je podpořili nebo zkritizovali. Debating Europe spolupracuje s Českou debatní společností, z. s. již třetím rokem na mezinárodním projektu Heart of Europe.

http://www.debatingeurope.eu/

PO_2012_11_12_debate_fm_CDS Debate.fm
Debate.fm je unikátní platformou pro sdílení názorů mimo školní lavice a společné diskuse. Debate.fm poskytuje tuto platformu zcela zdarma pro pořádání doplňkových aktivit České debatní společnosti, z. s. (http://cds.debate.fm/)

http://www.debate.fm/

PO_2013_04_18_debatai_CDS Educational Debate Centre Litva
Educational Debate Centre Litva (EDC) je nestátní nezisková organizace založená nadací Open Society. Pomocí akademického debatování se snaží pomáhat mladé generaci Litvy aby se z ní staly sociálně uvědomělí občané, kteří se budou podílet na řešení aktuálních problémů ve státě , ale i ve světě. S Českou debatní společností, z. s. spolupracuje EDC na mezinárodním projektu Speaking a Better World.

http://www.debate.lt/

PO_2013_04_18_hdd_CDS Hrvatsko Debatno Društvo
Hlavním cílem chorvatské nevládní neziskové organizace Hrvatsko Debatno Društvo (HDD) je vzdělávat mladé lidi, snažit se zdokonalovat jejich znalosti a dovednosti týkající se komunikace, veřejného vystupování, organizace volného času a mnohé dalších kompetence, které jsou v dnešním světě základem pro úspěšné zapojení se do pracovního procesu. S Českou debatní společností, z. s. spolupracuje HDD na mezinárodním projektu Speaking a Better World.

http://www.hdd.hr/

PO_2013_04_18_poplar_trees_CDS Jablani Poplar Trees
Jablani Poplar Trees je chorvatská nestátní nezisková organizace, která se zabívá podporou a šířením hodnot občanské společnosti v řadách dětí a mládeže a to formou neformálního vzdělávání. S Českou debatní společností, z. s. spolupracuje Jablani na mezinárodním projektu Speaking a Better World a na mezinárodním projektu Have your say! Young European citizens shape theirs future.

http://jablani.hr/

http://c-d-s.cz/wp-content/uploads/2014/01/municipalita_logo_nobg.png Municipalita
Municipalita je soutěžně vzdělávací projekt určený středoškolským studentům. Má za cíl upozornit mladé lidi na důležitost místní samosprávy a obecně na zásadní roli proaktivního přístupu ve veřejném dění. Lektoři České debatní společnosti školí účastníky projektu v argumentačních a prezentačních dovednostech.

http://www.municipalita.cz

New Era Debate & Speech New Era Debate & Speech
New Era Debate & Speech.

http://www.neweradebate.com/newera_new/

PO_2013_04_18_sda_CDS Slovenská debatná asociácia
Slovenská debatná asociácia (SDA) je jedinou slovenskou organizac, která se specializuje na podporu kritického myšlení prostřednictvím akademického debatování. Hlavní aktivitou je organizace Slovenské debatní ligy. S Českou debatní společností, z. s. spolupracuje SDA na mezinárodním projektu Speaking a Better World.

http://www.sda.sk/

PO_2013_04_18_zip_CDS Za in proti, zavod za kulturo dialoga
Za in proti, zavod za kulturo dialoga (ZIP)je slovinská nevládní, nezisková organizace, která sama sebe označuje za tvůrce mírového soužití a komunikace, přispívá k rozvoji demokracie a občanské angažovanosti. S Českou debatní společností, z. s. spolupracuje ZIP na mezinárodním projektu Thinking and speaking a better World.

http://www.zainproti.com/web/

 

TOP