FORGOT YOUR DETAILS?

Podpořte nás

Chcete, aby Česká debatní společnost pořádala vzdělávací aktivity i v příštím roce? Chcete, potkávat zahraniční studenty na Heart of Europe? Chcete, aby Česká debatní společnost dále pomáhala menšinám a sociálně znevýhodněným? Pomozte nám a snižte si daňový základ!

Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek na naší činnost. I malá částka nám pomůže při realizaci našich především vzdělávacích a mediálních aktivit. Přispět můžete buď jednorázově, nebo v pravidelných splátkách prostřednictvím trvalého příkazu k úhradě, případně poštovní poukázkou typu A, a to na účet občanského sdružení Česká debatní společnost, z. s. vedeného u FIO banky , a. s.; Dolní náměstí 20, 779 00 Olomouc; pod číslem

2300405535/2010 (transparentní účet)

Jako variabilní symbol, prosím, uveďte číslo podle toho, na jakou oblast činnosti České debatní společnosti, z. s. chcete přispět a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, pakliže požadujete vystavení dokladu:


1110 - Hlavní činnost ČDS

2220 - Heart of Europe

3330 - MUNA 33

4440 - Středoškolský debatní program

5550 - Vysokoškolský debatní program

6660 - Programy pro sociálně znevýhodněné

Daruj Online

Pro darování můžete využít i online platební metody pomocí darovacího portálu Darujme.cz

Pokud se rozhodnete přispět na činnost zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. finančním darem, můžete si částku, kterou jste nám věnovali, odečíst z daňového základu. Znamená to, že z ní nebudete platit daň, ušetříte tak 15 procent z celkové výše svého daru.

Ušetřit však můžete pouze tehdy, pokud poskytujete dar jako fyzická osoba a úhrnná hodnota všech vašich darů v kalendářním roce (zdaňovací období) přesáhne 2% ze základu daně nebo alespoň 1000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Kdo je zaměstnaný a vyúčtování mu každoročně provádí zaměstnavatel, odevzdá mu do termínu (většinou do poloviny února příštího roku), potvrzení o tom, že daroval peníze, které všem našim dárcům na požádání vystavíme.

Kdo si podává daňové přiznání sám, uvede částku ve formuláři a přiloží k němu potvrzení, které mu vystavíme.

Pokud chcete vystavit potvrzení (smlouvu) o poskytnutí daru, kontaktujte nás na e-mailu  nebo telefonicky v pracovních dnech na telefonním čísle 00420 601 353 165.

Dary nefinančního charakteru

Uvítáme i jakékoli dary materiální nebo formou poskytnutí bezplatných či zlevněných služeb.

V případě, že se tak rozhodnete učinit kontaktujte nás na e-mailu  nebo telefonicky v pracovních dnech na čísle 00420 601 353 165.

Vzor darovací smlouvy fyzická osoba 2014

Vzor darovací smlouvy právnická osoba 2014

TOP