FORGOT YOUR DETAILS?

Program pro sociálně znevýhodněné

Česká debatní společnost, z. s. věnuje speciální pozornost sociálně znevýhodněným skupinám. Členové České debatní společnosti kontinuálně bojují proti předsudkům ve společnosti a proti rasismu. Tyto aktivity nejsou určeny jen menšinám, ale i mládeži z dětských domovů, mládeži z ekonomicky znevýhodněných rodin nebo například handicapované mládeži.

V oblasti práce s menšinami v současné době provozujeme tyto projekty:

  • Život není černobílý – projekt zaměřený na informování veřejnosti o problematice menšin a boj proti rasismu. Tento projekt je organizován skupinou dobrovolníků z České debatní společnosti a byl podpořen finančně z programu O2 Think Big, Nadace Telefónica.
  • Český Těšín Cup – regionální debatní turnaj pořádaný v Českém Těšíně, určený středoškolákům. Turnaj si klade mimo jiné za cíl zlepšit vztah mainstreamové mládeže a mládeže z menšin žijící v této oblasti.
  • Smíšené turnaje – Česká debatní společnost každoročně pořádá smíšené debatní turnaje a to v Olomouckém, Moravskoslezském a Pardubickém kraji. Tyto akce si kladou za cíl zamezit segregaci menšin. Naším cílem není pořádat akce pro menšiny odděleně, ale začlenit je do mainstreemové společnosti.Česká debatní společnost, z. s. dále podporuje příslušníky menšin podporou výjezdů a účasti na zahraničních akcích, například v rámci mezinárodního projektu Speaking a Better World.

V oblasti práce s mládeží z dětských domovů a mládeží z ekonomicky znevýhodněných rodin provozujeme tyto projekty:

  • Have your say! Young European citizens shape theirs future – mezinánárodní projekt ve spolupráci s organizacemi z Chorvatska, Slovenska, Slovinska a Walesu. V rámci tohoto projektu vyšleme v létě 2013 na mezinárodní setkání do Chorvatského Lovranu celkem 6 dětí z Ústeckého kraje ve věku 13 – 16 let v doprovudu našich zkušených lektorů.
  • S angličtinou kamkoli – tento projekt nabízíme zcela zdarma dětským domovům po celé České republice. Jedná se o projekt zaměřený na zdokonalování jazykových dovedností mládeže a na mezikulturní porozumění.

V oblasti práce s handicapovanou mládeží provozujeme tyto projekty:

Příměstské tábory – v tomto projektu je kladen důraz na bezbariérovost všech prostor. V případě potřeby zajišťujeme na akci handicapovanému dítěti i proškolené asistenty, kteří s dítětem pracují individuálně, aby nemělo problém začlenit se do skupiny.

Komunitní centrum Olomouc

V Olomouci provozujeme Komunitní centrum, které je přístupné veřejnosti ve všední dny. Komunitní centrum se nachází v bezbariérově upravené budově. Veřejnost zde má možnost využívat zcela zdarma připojení k internetu, v komunitním centru se dále nachází odborná knihovna a jeho prostory je možno vyžívat pro pořádání neziskových akcí. Pro návštěvu komunitního centra je třeba se předem ohlásit.

Osoby odpovědné za programy pro sociálně znevýhodněné

V případě dotazů nebo zájmu zapojit se do programů pro sociálně znevýhodněné skupiny, kontaktujete jednoho z koordinátorů těchto projektů:

Jakub Kadlec

00420 601 353 165

TOP