FORGOT YOUR DETAILS?

Školení a tréninky

Česká debatní společnost, z. s., nabízí různé druhy školení a tréninků z oblasti debatování, komunikace, vedení týmu, managementu neziskové organizace, fundraisingu a propagace. Tato školení a tréninky jsou určeny jak organizacím, tak neformálním skupinám minimálně pěti lidí. V minulosti jsme spolupracovali například se Zastupitelstvem mládeže Olomouckého kraje, jehož členům jsme zorganizovali trénink komunikačních dovedností, nebo s projektem The Student Times, pro který jsme v rámci projektu Jak psát noviny organizovali trénink o tom jak vést tým. Naši lektoři mají mimo jiné i zkušenosti s vedením seminářů pro žáky a studenty středních škol, seminářů pro vysokoškoláky, seminářů zaměřených na menšiny a s vedením tréninků pro pedagogy a zaměstnance firem a to nejen v České republice, ale například i v Bělorusku, Holandsku, Chorvatsku, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku, Ukrajině, Rumunsku či Velké Británii.

Debatování
1) Teorie vybraných debatních formátů
2) Rozhodování debaty (ve vybraných formátech)
3) Založení a vedení debatního klubu
4) Základní debatní dovednosti – obsah
5) Základní debatní dovednosti – strategie
6) Základní debatní dovednosti – forma
7) Příprava na debatu a brainstorming

Komunikace
1) Komunikační a prezentační dovednosti
2) Přesvědčivost a argumentace
3) Umění vyjednávat
4) Moderní rétorika
5) Jak zvládat trému
6) Jak zvládat manipulaci, nátlak a klamání aneb mohu dělat to stejné
7) Lektorské dovednosti
8) Jak vytvořit správnou prezentaci a zaujmout i kritické publikum

Vedení týmu
1) Typologie osobnosti
2) Interní procesy
3) Komunikace v týmu
4) Efektivní motivace
5) Řešení sporů aneb ne každý umí vyjednávat
6) Hodnocení pracovního výkonu a efektivita práce

Management neziskové organizace
1) Projektové řízení
2) Personální řízení aneb výběr kvalitních pracovníků NNO
3) Supervizní podpora manažerů neziskových organizací
4) Efektivní motivace dobrovolníků a zaměstnanců
5) Informační management v NNO
6) Prosazování zájmů a vyjednávání v NNO

Fundraising
1) Základy fundraisingu
2) Jak vyhledat správný zdroj financování pro organizaci
3) Jak oslovovat firemní dárce, aneb neprosíme, ale nabízíme
4) Základy individuálního fundraisingu se zaměřením na metodu direct dialogue
5) Základy grantového fundraisingu aneb jak napsat dobrou grantovou žádost
6) Příprava projektů a psaní žádostí o grant, včetně SF EU
7) Komunikace s dárci

Propagace
1) Mediální trénink – začínáme
2) Jak oslovit média
3) Jak komunikovat s médii aneb jak napsat atraktivní tiskovou zprávu
4) Tvůrčí psaní
5) Jak využívat sociální sítě pro propagaci a komunikaci
6) Rozhovor s novinářem
7) Rozhovor pro televizi a rozhlas
8) Jak uspořádat tiskovou konferenci

Osnovy jednotlivých tréninků a seminářů Vám zašleme na požádání.

Veškeré tréninky a semináře lze přizpůsobit přání zákazníka a odvětví ve kterém působí. Ceny tréninků a seminářů jsou uzavírány na základě individuální dohody se zadavatelem.

Chci zajistit seminář nebo trénink
V případě otázek týkajících se tréninků či seminářů nebo zájmu zajistit trénink či seminář kontaktujte prosím koordinátora

Jakub Kadlec

00420 601 353 165

TOP