FORGOT YOUR DETAILS?

Středoškolský debatní program

Přestože mezi kluby České debatní společnosti probíhají meziklubové debaty, tak se v roce 2013 rozhodla Česká debatní společnost, z. s. založit svůj vlastní středoškolský program, aby se do debatních aktivit mohlo zapojit co nejširší spektrum středních škol a debatování jako výuková mohlo být lépe prezentováno pedagogům.

Program je určen studentům všech středních škol po celé republice. V každém kraji probíhá v předem určeném termínů krajské střetnutí debatních týmů. Celá soutěž je zakončena celorepublikovým finále do kterého postupuje nejlepší tým s krajského kola. V soutěži mezi sebou soutěží dvě pětičlenná družstva, tým kladný a tým záporný. Každý z řečníků má v debatě předem určenou roli a ví co má během své řeči splnit. Debatním formátem soutěže je Středoskolká debatní soutěž 5 × 5 ČDS.

V roce 2014 proběhnou krajské soutěže v těchto krajích:

 • Jihomoravský
 • Moravskoslezský
 • Olomoucký
 • Pardubický
 • Ústecký
 • Zlínský

Cíle programu jsou:

 • vytvořit bezpečné a motivující prostředí pro vyjádření názoru mladých lidí na aktuální témata,
 • rozvíjet cílevědomé učení motivované soutěží,
 • rozvoj klíčových kompetencí,
 • osvojování a prohlubování znalostí,
 • výchova k zodpovědnosti a toleranci,
 • představit debatování jako komplexní metodu vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí a motivovat pedagogy k implementaci debatních forem do výuky,
 • rozvíjet dovednosti a znalosti účastníků.

Zapojte se do Středoškolského debatního programu
V případě otázek či zájmu o účast kontaktujete prosím koordinátora Středoškolského debatního programu
Jakub Kadlec

00420 601 353 165

TOP