Verbattle meets Europe

Mezinárodní výměnu zkušeností Verbattle meets Europe (2015-2-CZ01-KA105-014143) uspořádala Česká debatní společnost v rámci programu Erasmus+. Jednalo se o týdenní soustředění se zážitkovým programem doplněným přednáškami a zajímavými workshopy. Výměna se uskutečnila 26. 9. – 3. 10. 2015 v Mikulovicích u Jeseníku. Veškeré náklady na dopravu účastníků i celý pobyt byl plně hrazen z grantu Evropské unie.

12138480_966248650112420_6938069826280808544

V rámci programu byly u účastníků rozvíjeny všechny klíčové kompetence. Zúčastnění studenti si díky přednáškám odborníků na téma výměny – uprchlictví – rozšířili všeobecný přehled, nahlédli pod pokličku světového dění a především se naučili správným způsobem formulovat a vzájemně konfrontovat argumenty, veřejně vystupovat či pracovat s informacemi a tyto znalosti ověřili v Česku dosud nepoužitém stylu soutěžní debaty Verbattle. Výměna probíhala v angličtině, čímž přispěla i k rozvoji jazykových schopností účastníků.

Součástí výměny byly aktivity, které se uskutečnily v bývalém vojenském muničním areálu zvaném MUNA. Program byl sestaven na míru tomuto prostředí.

Deník výměny

26. 9. 2015

Večer, po příjezdu všech účastníků, proběhly seznamovací aktivity v tělocvičně mikulovické základní školy. Účastníci se seznámili prostřednictvím seznamovacích her, společnou tužkou ve dvojicích kreslili a konečně vedoucí o sobě prozradili tolik informací, kolik si pod falešnou záminkou nedostatku odtrhli dílků toaletního papíru.

Místo bylo opatřeno velkoformátovými plakáty se jmény a národnostmi všech účastníků a také podrobným programem celé výměny

Místo bylo opatřeno velkoformátovými plakáty se jmény a národnostmi všech účastníků a také podrobným programem celé výměny

27. 9. 2015

První snídaní jsme zamýšleli ukázat účastníkům nerovnoměrnou distribuci bohatství ve světě. Stala se nečekaná věc, která však ještě lépe ukázala téma celé výměny: Účastníci, kteří představovali obyvatele nejchudších států planety, se zvedli a „migrovali“ získat pro sebe něco z blahobytu bohatých států. Následovala dvojice přednášek Mgr. Martina Režného z České debatní společnosti o funkci médií a mediálních manipulacích a o základech debatování a argumentace. Večer účastníci absolvovali jednoduchou orientační hru, jejímž cílem bylo zajistit pro sebe životně důležitý zdroj – heslo k bezdrátové síti. Orientační smysl a schopnost řešení jednoduchých substitučních šifer se ukázaly nebýt pro mnohé účastníky příliš snadnými úkoly.

Výuka základů argumentace – skupinka pod vedením lektora České debatní společnosti Jakuba Kadlece

Výuka základů argumentace – skupinka pod vedením lektora České debatní společnosti Jakuba Kadlece

 

I takto se dá vyučovat argumentace pro začátečníky

I takto se dá vyučovat argumentace pro začátečníky

28. 9. 2015

Třetí den byl zaměřen na veřejné vystupování. Přednášeli Mgr. Martin Režný a Deepak Thimaya z Verbattle Foundation India. Jednotlivé vzdělávací bloky přetínaly aktivizační outdoorové hry. Ke slovu se dostal také Mgr. Josef Kraus, Ph.D. z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany a Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který účastníkům poskytl zasvěcený pohled na uprchlickou krizi očima experta na islámský extremismus a bezpečnost. Vzdělávací část dne pak uzavřel Vlastimil Waic z České debatní společnosti velmi názorným workshopem „Jak (ne)prezentovat“.

Zakladatel vzdělávací metody Verbattle Deepak Thimaya z Verbattle Foundation India vykládá public speaking

Zakladatel vzdělávací metody Verbattle Deepak Thimaya z Verbattle Foundation India vykládá public speaking

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladatel vzdělávací metody Verbattle Deepak Thimaya z Verbattle Foundation India vykládá public speaking

Zakladatel vzdělávací metody Verbattle Deepak Thimaya z Verbattle Foundation India vykládá public speaking

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Josef Kraus, Ph.D. přednáší o bezpečnostních rizicích imigrační vlny

Mgr. Josef Kraus, Ph.D. přednáší o bezpečnostních rizicích imigrační vlny

 

 

 

 

 

 

 

 

Názorná přednáška lektora České debatní společnosti Vlastimila Waice „Jak (ne)prezentovat“

Názorná přednáška lektora České debatní společnosti Vlastimila Waice „Jak (ne)prezentovat“

 

 

 

 

 

 

 

 

Večer patřil International friendship night, kdy všechny delegace odprezentovaly svůj stát a svou kulturu. V originalitě zvítězili zřejmě Estonci, kteří své vystoupení pojali s lehkou ironií, z níž však vyplynula neskrývaná touha mnohých přítomných se do Estonska odstěhovat. Rumunská delegace odhodila stud a předvedla ukázku národních tanců, zatímco lotyšská oslnila ukázkou krajových pochutin. A konečně v české delegaci se nedohodly česká s moravskou polovinou, takže výsledkem bylo na neutrální slezské půdě celkem pět místo čtyř prezentací.

Expozice estonské delegace

Expozice estonské delegace

 

 

 

 

 

 

 

Expozice lotyšské delegace

Expozice lotyšské delegace

 

 

 

 

 

 

 

Expozice rumunské delegace

Expozice rumunské delegace

 

 

 

 

 

 

 

Expozice české delegace

Expozice české delegace

 

 

 

 

 

 

 

29. 9. 2015

Tohoto rána vzbudila účastníky střelba, výbuchy a zvuky leteckého poplachu. Podobně jako uprchlíci museli opustit bezpečí svých domovů a vydat se do protileteckého krytu, kde ve tmě a chladu přečkali zbytek útoku. Aby si pocity uprchlíků prožili se vším všudy, absolvovali přednášky Mgr. Martina Krši z Úřadu vlády ČR na téma Stanoviska Evropské unie k imigrační krizi a Mgr. Lucie Mackové z katedry rozvojových studií Univerzity Palackého na téma Humanitární a rozvojová pomoc v imigrační krizi v provizorních podmínkách opuštěné bývalé posádkové jídelny v areálu Muna. Méně unavení účastníci pak absolvovali exkurzi Munou, více unavení zvolili relaxaci či míčové hry v tělocvičně.

Účastníci si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké je být uprchlíky

Účastníci si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké je být uprchlíky

 

Mgr. Lucie Macková přednáší o rozvojové pomoci

Mgr. Lucie Macková přednáší o rozvojové pomoci

 

Mgr. Martin Krša vysvětluje oficiální stanovisko EU k současné uprchlické vlně

Mgr. Martin Krša vysvětluje oficiální stanovisko EU k současné uprchlické vlně

 

30. 9. 2015

Hlavní aktivitou dopoledne byla výuka vyvracení argumentů vedená panem Deepakem Thimaya. Odpoledne zahraniční účastníci vyplnili výletem do Jeseníku a proběhlo také školení využití Verbattle ve výuce pro lídry. Večer lektoři České debatní společnosti účastníkům předvedli, jak vypadá ostrá soutěžní debata ostřílených řečníků.

Chvilka na samostatnou přípravu argumentace. Konfrontace přijde za okamžik

Chvilka na samostatnou přípravu argumentace. Konfrontace přijde za okamžik

 

1. 10. 2015

Osoba nejpovolanější, Deepak Thimaya, vysvětlila účastníkům zákonitosti i záludnosti soutěžní debaty formátu Verbattle. Účastníci tak měli první příležitost si soutěžní debatu vyzkoušet na vlastní kůži. Odpoledne patřilo dobrovolnické práci v Muně. Obec Mikulovice naši výměnu přivítala a snažila se nám ve všem vycházet vstříc – zejména ve výhodných pronájmech prostor základní školy či kinosálu. Stejně tak se k nám stavěli vlastníci staveb a pozemků v Muně, proto jsme se rozhodli účastníkům ukázat, že k dosažení vlastní změny v občanské společnosti je třeba někdy přiložit ruku k dílu a zároveň několika dobrovolnickými hodinami vrátit místní komunitě její vstřícnost k nám. Odvedli jsme více než 150 hodin dobrovolnické práce především na údržbě cest a likvidaci ekologických zátěží v Muně. Večer pak účastníci ve svých týmech za asistence všech lektorů využili k přípravě argumentačních linií na debatní soutěž Verbattle.

Pan Deepak Thimaya seznamuje účastníky s debatou formátu Verbattle

Pan Deepak Thimaya seznamuje účastníky s debatou formátu Verbattle

 

A opět příprava argumentace. Tentokrát na závěrečnou debatní soutěž

A opět příprava argumentace. Tentokrát na závěrečnou debatní soutěž

 

2. 10. 2015

Dopoledne předposledního dne výměny patřilo přípravě dřeva na večerní táborák, při které si naštěstí nikdo neublížil. Odpoledne již přišel samotný turnaj v debatování Verbattle, v němž si účastníci ověřili znalosti a dovednosti získané v průběhu výměny. Pozvání přijali zástupci obce i místní základní školy. Pozvání bohužel nemohli využít učitelé gymnázia v Jeseníku, kteří však s jeho přispěním navázali s Českou debatní společností spolupráci později na podzim 2015. Večer patřil opékání špekáčků a zpěvu nad táborovým ohněm v základně mikulovických skautů v Muně, k němuž přišel účastníkům za jejich dobrovolnickou práci poděkovat pan Tomáš Hradil, zakladatel Městečka neziskových organizací na Muně.

Dobrá nálada u táboráku

Dobrá nálada u táboráku

 

 3. 10. 2015

Vedle odjezdů a administrativy patřil třetí říjen také zpětnovazebním dotazníkům účastníků.

Graf spokojenosti účastníků s výměnou, ubytováním a stravou

Graf spokojenosti účastníků s výměnou, ubytováním a stravou

 

Graf hodnocení výměny

Graf hodnocení výměny

 

Graf hodnocení vzdělávací metody / formátu soutěžní debaty Verbattle

Graf hodnocení vzdělávací metody / formátu soutěžní debaty Verbattle

 

Výměnu zajišťoval lektorský tým ve složení

Mgr. Martin Režný, Vlastimil Waic, Jakub Kadlec, Klára Ligurská – Česká debatní společnost, z. s.
Deepak Thimaya – Verbattle Foundation (Indie)

Fotogalerie z výměny

http://fotky.jaosobne.cz/index.php?/category/72
Autor fotografií: Raul Novac

Propagace projektu v průběhu výměny v sociálních sítích

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

Projekt na webu Evropské komise

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/b44c08b6-3f82-48cb-b6c9-c1490600f2f5

Partnerské organizace a odkazy na jejich prezentace

Seiklejate Vennaskond (Estonsko)
http://www.seiklejad.org/
http://seiklejatevennaskond.blogspot.cz/2015/09/noortevahetus-tsehhis.html

Biedriba Eurofortis (Lotyšsko)
http://www.eurofortis.lv/

Asociatia Tinerilor Activi Civic (Rumunsko)
http://atac-galati.ro/

 

logosbeneficaireserasmusrightfunded

Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.