FORGOT YOUR DETAILS?

Vysokoškolský debatní program

Česká debatní společnost, o. s. nabízí možnost účastnit debatního programu i vysokoškolákům. Vysokoškolský debatní program je zároveň velmi dobrým navázáním na účast ve středoškolském debatním programu. Vysokoškolští studenti se pravidelně schází ve svých klubech při univerzitách či jednotlivých fakultách univerzit. Na vysokoškolské úrovni se povětšinou debatuje formou Britské parlamentmí debaty, která je rozšířená po celém světě. Ve světě se pořádají akce jako například Univerzitní mistrovství Evropy v debatování (European University Debating Championships – EUDC), kde účastníci porovnají své dovednosti s oponenty z prestižních universit jako je Oxford, Cambridge nebo londýnské King’s College. Dále probíhá i Univerzitní mistrovství světa v debatování (World Universities Debating Championship – WUDC), které se letos konalo v Berlíně. V České republice je největší akcí Akademické mistrovství České a Slovenské republiky (AMČSR).

Přínosy účasti ve vysokoškolském programu

 • Naučíte se kritickému myšlení
 • Zdokonalíte své výzumné dovednosti a dovednosti práce s daty
 • Zdokonalíte své organizační dovednosti a Váš timemanagement
 • Zdokonalíte své komunikační dovednosti
 • Zdokonalujete se v oblasti etiky a advokacie
 • Získáváte další zkušenosti pro Vaši budoucí pracovní kariéru
 • Získáváte možnost účastnit se akcí po celém světě a poznávat nové lidi

Nedávné průzkumy také ukazují silnou korelaci mezi účastí v debatním programu a následnou vůdcovskou pozicí v naší společnosti. Pro přehlednost, mezi absolventy programů patří například generální tajemník OSN Kofi Annan, američtí prezidenti jako: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, bývalá předsedkyně vlády Velké Británie Margaret Thatcher, americká moderátorka Oprah Winfrey, jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie Mahátma Gándhí, pak také britský ekonom John Maynard Keynes nebo americký herec Brad Pitt.

Cíle vysokoškolského debatního programu ČDS

 • Navázat a rozvinout spolupráci mezi univerzitami
 • Rozvinout mezinárodní spolupráci studentů
 • Navázat spolupráci s firemním sektorem a ukázat mu přínosy debatování
 • Pomoc studentům s uplatněním se na trhu práce
 • Nabídnou aktivní využití volného času

Vysokoškolské debatní kluby ČDS

 • VDK při CARITAS Olomouc
 • VDK při Masarykově Univerzitě Brno
 • VDK při PřF UPOL
 • VDK při Univerzitě Pardubice
 • VDK při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Ostatní vysokoškolské kluby v České republice

 • Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy
 • Debatní klub Masarykovy univerzity
 • Debatní klub Vysoké školy ekonomické

Zapojte se do vysokoškolského debatního programu
V případě otázek či zájmu, kontaktujete prosím koordinátora Vysokoškolského debatního programu
Mgr. Martin Režný

 

 

TOP